Test pages

From WikiAlexandrovPaul
Jump to: navigation, search


Alte abrevieri

Abrevierile din Dexonline nu sunt folosite în mod consecvent, deoarece definițiile sunt preluate textual din diverse dicționare, fiecare având propriul lui sistem de abrevieri. Iată-le pe cele mai des folosite:

 • A.: ante
 • Abr.: Abreviat, abreviere
 • Absol.: (tranzitiv) absolut
 • Acc.: accentuat
 • Acuz.: acuzativ
 • Adj.: adjectiv
 • Adj.dem.: adjectiv demonstrativ
 • Adj.interog.-rel.: adjectiv interogativ-relativ
 • Adj.nehot.: adjectiv nehotărât
 • Adj.pos.: adjectiv posesiv
 • Adv.: adverb
 • Adv.interog.: adverb interogativ
 • Aeron.: aeronautică
 • Agric.: agricultură
 • Agron.: agronomie
 • Alb.: limba albaneză
 • Anat.: anatomie
 • Aor.: aorist
 • Apic.: apicultură
 • Arg.: argotic
 • Arh.: arhaizant
 • Arheol.: arheologie
 • Arhit: arhitectură
 • Art.: articol; articulat
 • Art.adj.: articol adjectival
 • Art.hot.: articol hotărât
 • Art.nehot.: articol nehotărât
 • Art.pos.: articol posesiv
 • Astron.: astronomie
 • Bg.: limba bulgară
 • Biochim.: biochimie
 • Biol.: biologie
 • Bis.: termen bisericesc
 • Bot.: botanică
 • Ceh.: limba cehă
 • Cf.: confer
 • Chim.: chimie
 • Cib.: cibernetică
 • Cin.: cinema; cinematografie
 • Concr.: concretizat
 • Conj.: conjuncție
 • Constr.: construcții
 • Cont.: contabilitate
 • Cor.: coregrafie
 • Cosm.: cosmografie; cosmologie
 • Cr.: Hristos
 • Cuv.: cuvânt
 • Cuv. am.: cuvânt american
 • Dat.: dativ
 • Depr.: depreciativ
 • Der.: derivat
 • Dial.: dialect(al)
 • Ebr.: limba ebraică
 • Ec.pol.: economie politică
 • Electron.: electronică
 • Elem.: element
 • Elt.: electrotehnică
 • Engl.: limba engleză
 • Engl.am.: engleză americană
 • Entom.: entomologie
 • Esper.: limba esperanto
 • Et. nec.: etimologie necunoscută
 • Expr.: expresie
 • F.: feminin
 • Fact.: (tranzitiv) factitiv
 • Fam.: familiar
 • Farm.: farmacie; farmacologie
 • Fig.: figurat
 • Fil.: filozofie
 • Filol.: filologie
 • Fin.: finanțe
 • Fiz.: fizică
 • Fiziol.: fiziologie
 • Fon.: fonetică; fonologie
 • Fot.: fotografie
 • Fr.: limba franceză
 • Gen.: genitiv
 • Geogr.: geografie
 • Geol.: geologie
 • Geom.: geometrie
 • Ger.: gerunziu
 • Germ.: limba germană
 • Gr.: limba greacă (veche)
 • Gram.: gramatică
 • Hort.: horticultură
 • Iht.: ihtiologie
 • Imper.: imperativ
 • Imperf.: imperfect
 • Impers.: (verb) impersonal
 • Impr.: impropriu
 • Ind.: industrie
 • Inf.: infinitiv
 • Inform.: informatică
 • Interj.: interjecție
 • Intranz.: intranzitiv
 • Invar.: invariabil
 • Ir.: ironic
 • Ist.: istorie
 • It.: limba italiană
 • Înv.: învechit
 • Jap.: limba japoneză
 • Jur.: științe juridice
 • Lat.: limba latină
 • Lat. lit.: neologism din limba latină
 • Lat.med.: limba latină medievală
 • Lat.pop.: limba latină populară
 • Lingv.: lingvistică
 • Lit.: literatură; literar
 • Livr.: livresc
 • Loc.: locuțiune
 • Loc.adj.: locuțiune adjectivală
 • Loc.adv.: locuțiune adverbială
 • Loc.conj.: locuțiune conjuncțională
 • Loc.prep.: locuțiune prepozițională
 • Loc.vb.: locuțiune verbală
 • Log.: logică
 • M.: masculin
 • Magh.: limba maghiară
 • Mar.: marină
 • Mat.: matematică
 • Mec.: mecanică
 • Med.: medicină
 • Med.vet.: medicină veterinară
 • Megl.: meglenoromână
 • Met.: meteorologie
 • M.gr.: limba medie greacă
 • Mil.: termen militar
 • Min.: mineralogie; minerit
 • Mitol.: mitologie
 • M.m.ca perf.: mai mult ca perfectul
 • Muz.: muzică
 • N.: neutru
 • Ngr.: limba neogreacă
 • Nom.: nominativ
 • N.pr.: nume propriu
 • Num.: numeral
 • Num.adv.: numeral adverbial
 • Num.card.: numeral cardinal
 • Num.col.: numeral colectiv
 • Numism.: numismatică
 • Num.multipl.: numeral multiplicativ
 • Num.nehot.: numeral nehotărât
 • Num.ord.: numeral ordinal
 • Opt.: optică
 • Ornit.: ornitologie
 • P.: post
 • P.anal.: prin analogie
 • Part.: participiu
 • Peior.: peiorativ
 • Perf.c.: perfect compus
 • Perf.s.: perfect simplu
 • Pers.: persoană
 • P.ext.: prin extensiune
 • P.gener.: prin generalizare
 • Pict.: pictură
 • Pl.: plural
 • Pol.: limba poloneză
 • Pop.: popular
 • Port.: limba portugheză
 • Pr.: pronunțat
 • Pref.: prefix
 • Prep.: prepoziție
 • P.restr.: prin restricție
 • Prez.: prezent
 • Prez.conj.: prezent conjunctiv
 • Prez.ind.: prezent indicativ
 • Pron.: pronume
 • Pron.dem.: pronume demonstrativ
 • Pron.interog.-rel.: pronume interogativ-relativ
 • Pron.întăr.: pronume de întărire
 • Pron.neg.: pronume negativ
 • Pron.nehot.: pronume nehotărât
 • Pron.per.: pronume personal
 • Pron.pos.: pronume posesiv
 • Pron.refl.: pronume reflexiv
 • Psih.: psihologie
 • Rad.: radio; radiofonie
 • Refl.: reflexiv
 • Refl.impers.: reflexiv impersonal
 • Refl.pas.: reflexiv pasiv
 • Refl.recipr.: reflexiv reciproc
 • Refl.unipers.: reflexiv unipersonal
 • Reg.: regional
 • Rom.: limba română
 • Rus.: limba rusă
 • Săs.: dialectul săsesc
 • Sb.: limba sârbă
 • Scr.: (limba) sârbă, croată
 • Sec.: secolul
 • S.f.: substantiv feminin
 • Sg.: singular
 • Sic.: dialectul sicilian
 • Silv.: silvicultură
 • Sl.: limba slavă (veche)
 • Slov.: limba slovenă
 • S.m.: substantiv masculin
 • S.n.: substantiv neutru
 • Sp.: limba spaniolă
 • Spec.: prin specializare
 • Srb.: limba sârbă
 • Subst.: substantiv
 • Suf.: sufix
 • Șt.nat.: știintele naturii
 • Tăt.: limba tătară
 • Tc.: limba turcă
 • Tehn.: tehnică
 • Tel.: televiziune
 • Teol.: teologie
 • Text.: industrie textilă
 • Tipogr.: tipografie
 • Top.: topografie
 • Tranz.: tranzitiv
 • Țig.: limba țigănească
 • Ucr.: limba ucraineană
 • Unipers.: (verb) unipersonal
 • Urb.: urbanistică
 • V.: vezi
 • V.c.: vezi cuvintele
 • V. (+ limbă): vechi
 • Var.: variantă
 • Vb.: verb
 • Viit.: viitor
 • Voc.: vocativ
 • Zool.: zoologie