Test page tabele

From WikiAlexandrovPaul
Jump to: navigation, search


Intrări existente în DEX '98, dar care nu se regăsesc în DEX '09

DEX '98 DEX '09 Explicație
Definition.lexicon Definition.id Definition.lexicon Definition.id
abrudeanca Template:D abrudeancă Template:D comasat cu def. ABRUDEANCĂ, inclus la sensul 2
accidențe Template:D accidență Template:D introdus singular
acherontic Template:D scoasă
acqua-tofana Template:D acqua tofana Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - despărțit
actinide Template:D actinid Template:D introdus singular
actinomicete Template:D actinomicet Template:D introdus singular
adăugită Template:D adăugit Template:D introdus masculin
afrikander Template:D afrikaander Template:D schimbată forma
afumătoare Template:D afumător Template:D introdus masculin
agănău Template:D agănăul Template:D schimbată forma, articulat
agroterase Template:D agroterasă Template:D introdus singular
aiste Template:D scoasă
alamani Template:D alaman Template:D introdus singular și valoare adjectivală
alani Template:D alan Template:D introdus singular și valoare adjectivală
albigenzi Template:D albigenz Template:D introdus singular, variantă pentru albigens
alemani Template:D aleman Template:D introdus singular și valoare adjectivală
allemandă Template:D alemandă Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
alobrogi Template:D alobrog Template:D introdus singular și valoare adjectivală
alunele Template:D alunea Template:D sensul I introdus la ALUNEA ca sensul II.1,2,3 - eliminat sensul II
amblipode Template:D amblipod Template:D introdus singular, incert dacă este schimbare de formă. În original DEX'09 intrare între AMBLIOPIE și AMBLIOSTOMA. Pluralul ambliopode plus ordinea alfabetică sugerează indecizie. DETS confirmă ambele forme.
amblistoma Template:D amblistomă Template:D schimbată forma, menținut ca variantă
amhara Template:D amhar Template:D introdus smf și valoare adjectivală
aminozaharuri Template:D aminozahar Template:D introdus singular
anamniote Template:D anamniotă Template:D introdus singular
anionactivă Template:D anionactiv Template:D introdus adj masculin
anseriform Template:D anseriformă Template:D scoasă valoarea adjectivală, rămas sf
anticorosiv Template:D anticoroziv Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
aposteriori Template:D a posteriori Template:D schimbată forma, scris despărțit
aprozarist Template:D scoasă
aprozăriță Template:D scoasă
apuli Template:D apul Template:D introdus singular și valoare adjectivală
aragoneză Template:D aragonez Template:D introdus singular masculin, trecut la sensul II
arierate Template:D arierat Template:D introdus singular, trecut la omonim 1
ascomicete Template:D ascomicetă Template:D introdus singular
ascunzătoare Template:D ascunzător Template:D primit valoare adjectivală mf, trecut la sensul 2 ca sf
autocoră Template:D autocor Template:D introdus masculin
ăui Template:D scoasă
baiu Template:D scoasă
base-ball Template:D baseball Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
batăr Template:D batâr Template:D schimbată forma, menținut ca variantă
bazedov Template:D Basedow Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
bazedovian Template:D basedowian Template:D schimbată forma
best-seller Template:D bestseller Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
bibiluri Template:D bibil Template:D introdus singular
bidonvil Template:D bidonville Template:D schimbată forma, menținut ca variantă
biforă Template:D bifor Template:D introdus masculin
biter Template:D bitter Template:D schimbată forma
bloc-start Template:D blocstart Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
bluf Template:D bluff Template:D schimbată forma
bobslei Template:D bobsleigh Template:D schimbată forma
boglari Template:D boglar Template:D introdus singular - posibil greșeală de tipar în DEX'98
bricabrac Template:D bric-a-brac Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
britani Template:D britan Template:D introdus singular
bubonică Template:D bubonic Template:D introdus masculin
bumbăcăriță Template:D bumbăcariță Template:D schimbată forma și accentul
buna-vestire Template:D buna vestire Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - despărțit
bungalou Template:D bungalow Template:D schimbată forma
burtăverde Template:D burtă-verde Template:D schimbată forma, scris cu cratimă
bușel Template:D bushel Template:D schimbată forma
cafri Template:D cafru Template:D introdus singular
caledoniană Template:D caledonian Template:D primit valoare adjectivală mf, trecut la sensul 1 ca sf
calypso Template:D calipso Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
cantabri Template:D cantabru Template:D introdus singular + feminin și valoare adjectivală
capântortură Template:D capîntortură Template:D schimbată forma (conform DOOM2) R.
caraibi Template:D caraib Template:D introdus singular + feminin și valoare adjectivală
carbogazoasă Template:D carbogazos Template:D introdus masculin
caribi Template:D carib Template:D introdus singular
carpi Template:D carp Template:D introdus singular + feminin, trecut la omonim 2
casone Template:D cassone Template:D schimbată forma
cașurare Template:D cașare Template:D probabil uitată. Dată la cașare (2)
catari Template:D catar Template:D introdus singular + feminin
cărturărime Template:D scoasă
ceapist Template:D scoasă
chemosorbiție Template:D chemosorbție Template:D Probabil ortografiat greșit, corect ar fi (conform etimologiei și celorlalte surse) chemosorbție. - gall
chermesă Template:D chermeză Template:D scoasă intrarea, menținut la CHERMEZĂ ca variantă la „scris și”
chiloți Template:D chilot Template:D introdus singular
chimiluminescență Template:D chimiluminiscență Template:D scoasă intrarea, menținut la CHIMIOLUMINISCÉNȚĂ ca variantă dar cu formă schimbată CHIMILUMINISCÉNȚĂ
cimbri Template:D cimbru Template:D introdus singular
cimerieni Template:D cimerian Template:D introdus singular + feminin și valoare adjectivală
cineramă Template:D cinerama Template:D schimbată forma
ciurechi Template:D ciurec Template:D scoasă intrarea, menținut la CIUREC ca variantă
clorofiliană Template:D clorofilian Template:D introdus masculin
clu Template:D clou Template:D schimbată forma
clubman Template:D clubmen Template:D schimbată forma
cnocaut Template:D knockout Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
cnocauta Template:D knockouta Template:D Multiple greșeli în text: „knocoutez” -> corect knockoutez, „...prin knokaut” -> corect... prin knockout. - gall
cnocdaun Template:D knockdaun Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
coccide Template:D coccidă Template:D schimbată forma
cocher Template:D cocker Template:D schimbată forma
codoșcă Template:D codoașcă Template:D schimbată forma
colărezi Template:D colărez Template:D introdus singular
comanși Template:D comanș Template:D introdus singular + feminin și valoare adjectivală
completivă Template:D completiv Template:D introdus masculin
concerto-grosso Template:D concerto grosso Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - despărțit
conclusiv Template:D concluziv Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și” - varianta devine formă principală
condroide Template:D condroidă Template:D introdus singular + singular m. pentru o variantă s.n.
confeti Template:D confetti Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
congresman Template:D congresmen Template:D schimbată forma
contrainformație Template:D contrainformații Template:D eliminat singular
corosiv Template:D coroziv Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
corosivitate Template:D corozivitate Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
costoboci Template:D costoboc Template:D introdus singular
cow-boy Template:D cowboy Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
cracoviană Template:D cracovian Template:D introdus singular și valoare adjectivală, menținut la sensul 3
crevetă Template:D crevete Template:D schimbată forma și genul deși e tot s.f. în dicț
crinoide Template:D crinoid Template:D introdus singular
crocodilieni Template:D crocodilian Template:D introdus singular
crușân Template:D crușin Template:D schimbată forma
curuți Template:D curut Template:D introdus singular
daiac Template:D dayac Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
dandi Template:D dandy Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
decomandate Template:D decomandat Template:D inclus la DECOMANDAT la sensul 2 - în sintagmă
degluțiune Template:D deglutițiune Template:D Aproape sigur o formă culeasă greșit a lui deglutițiune. - cata
demotică Template:D demotic Template:D introdus masculin, completată paradigma cu fem. pl.
dentală Template:D dental Template:D introdus masculin
derbi Template:D derby Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
desdăuna Template:D dezdăuna Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
desdăunare Template:D desdăunare Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
desdăunat Template:D desdăunat Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
dez Template:D scoasă
diaspora Template:D diasporă Template:D schimbată forma, nearticulat
diatonică Template:D diatonic Template:D introdus masculin
digamma Template:D digamma Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
dis Template:D scoasă
drăgulic Template:D drăgulică Template:D eliminat masculin
duramater Template:D dura mater Template:D schimbată forma, scris despărțit
ecleziast Template:D ecleziastul Template:D schimbată forma, articulat
electron-volt Template:D electronvolt Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
etcetera Template:D et cetera Template:D schimbată forma, scris despărțit
eterie Template:D eteria Template:D transformat în nume propriu
fecală Template:D fecal Template:D introdus masculin
feldvebăl Template:D feldwebel Template:D schimbată forma
ficomicete Template:D ficomicetă Template:D introdus singular
foehn Template:D föhn Template:D schimbată forma
fofârlică Template:D fofârlica Template:D Este evidentă eroarea: forma fofârlică nu poate fi o formă „articulată”. Această formă nu se utilizează. - gall
fotomecanică Template:D fotomecanic Template:D introdus masculin
friulană Template:D friulan Template:D introdus masculin + valoare adjectivală
fucoide Template:D fucoidă Template:D introdus singular
gaeli Template:D gael Template:D introdus singular
gamopetală Template:D gamopetal Template:D introdus masculin
geopolitică Template:D geopolitic Template:D introdus masculin
gepizi Template:D gepid Template:D introdus singular + feminin
gilbox Template:D gill-box Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
gonidii Template:D gonidie Template:D introdus singular, probabil ortografiat greșit GONIDE
graffito Template:D graffiti Template:D eliminat singular
gravidă Template:D gravid Template:D introdus masculin
gril Template:D grill Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
hachițe Template:D hachiță Template:D introdus singular
hamiți Template:D hamit Template:D introdus singular + feminin
haploidă Template:D haploid Template:D introdus masculin
heiuri Template:D hei Template:D introdus singular
helveți Template:D helvet Template:D introdus singular
hemoroizi Template:D hemoroizi Template:D introdus singular
henri Template:D henry Template:D schimbată forma
herculean Template:D herculeean Template:D schimbată forma
herme Template:D hermă Template:D introdus singular
herpetologie Template:D scoasă
hicsoși Template:D hicsos Template:D introdus singular
hidroponic Template:D eliminată forma adjectivală
hiperborean Template:D hiperboreean Template:D schimbată forma
hippysm Template:D hipism Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
hold-up Template:D holdup Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
hotdog Template:D hot dog Template:D schimbată forma, scris despărțit
iazigi Template:D iazig Template:D introdus singular și feminin + valoare adjectivală
idiosincrasie Template:D idiosincrazie Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
iminei Template:D imineu Template:D introdus singular
integrantă Template:D integrant Template:D introdus masculin
intercalară Template:D intercalar Template:D introdus masculin
italioți Template:D italiot Template:D introdus singular
iuțari Template:D iuțar Template:D introdus singular
izraelit Template:D israelit Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
îmbarcație Template:D scoasă
îmbarcațiune Template:D scoasă
încălțări Template:D încălțare Template:D scoasă ca și intrare separată, rămâne în cadrul def. ÎNCĂLȚARE (2)
jaz Template:D jazz Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devine formă principală
jazband Template:D jazzband Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
jazistic Template:D jazzistic Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devine formă principală
jienească Template:D jieneasca Template:D schimbată forma, articulat
kabili Template:D kabil Template:D introdus singular
kilogrammetru Template:D kilogram-metru Template:D schimbată forma, scris cu cratimă, menținut ca variantă la „scris și”
kilovoltamper Template:D kilovolt-amper Template:D schimbată forma, scris cu cratimă
lactee Template:D scoasă
lari Template:D lar Template:D introdus singular
lături Template:D lătură Template:D introdus singular
liber-cugetător Template:D liber Template:D inclus la LIBER2 sensul 3 - compuse
liguri Template:D ligur Template:D introdus singular + feminin
machior Template:D machieur Template:D schimbată forma
macromicete Template:D macromicetă Template:D introdus singular
malaiez Template:D malaez Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
marcomani Template:D marcoman Template:D introdus singular
marmorean Template:D marmoreean Template:D schimbată forma
maseză Template:D maseuză Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devine formă principală
masor Template:D maseur Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devine formă principală
matematică Template:D matematic Template:D inclus în MATEMATIC2 la sensul 1 s.f.
matusalemică Template:D matusalemic Template:D introdus masculin
mecano-chimic Template:D mecanochimic Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat, menținut ca variantă la „scris și”
mediteranean Template:D mediteraneean Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
megohmetru Template:D megohmmetru Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
metalingvistică Template:D metalingvistic Template:D inclus în METALINGVISTIC la sensul 1 s.f.
mezzo-soprană Template:D mezzosoprană Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
micromicete Template:D micromicetă Template:D introdus singular
mixomicete Template:D mixomicetă Template:D introdus singular
morgana Template:D scoasă
morisci Template:D morisc Template:D introdus singular și feminin + valoare adjectivală
nautiloide Template:D nautiloid Template:D introdus singular
născătoare Template:D născător Template:D introdus masculin
ne Template:D scoasă
neeuclidiană Template:D neeuclidian Template:D introdus masculin
nepusă Template:D nepus Template:D introdus masculin
noneu Template:D non-eu Template:D schimbată forma, scris cu cratimă
nonstop Template:D non-stop Template:D schimbată forma, scris cu cratimă
nunească Template:D nuneasca Template:D schimbată forma, articulat
nutria Template:D nutrie Template:D schimbată forma
oclusivă Template:D ocluziv Template:D introdus masculin, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devinde formă principală
ocluzivă Template:D ocluziv Template:D introdus masculin
ovăscior Template:D ovăzcior Template:D schimbată forma
palium Template:D pallium Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
papainoage Template:D papainog Template:D introdus singular
parching Template:D parking Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
pefele Template:D pfl Template:D schimbată forma, trecut la modul de citire/pronunție
penalti Template:D penalty Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
peni Template:D penny Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
pichamăr Template:D pickhammer Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
piepten Template:D pieptăn Template:D schimbată forma, varianta devine formă principală
ping-pongist Template:D pingpongist Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
pipe-line Template:D pipeline Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
planctonte Template:D planctontă Template:D introdus singular
play-boy Template:D playboy Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat
pleată Template:D plete Template:D eliminat singular
plutonite Template:D plutonit Template:D introdus singular
pneumatolite Template:D pneumatolit Template:D introdus singular
poseur Template:D pozeur Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
pospolit Template:D scoasă
poșovoaica Template:D poșovoaică Template:D schimbată forma, nearticulat
pozologie Template:D posologie Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
pristanda Template:D pristandaua Template:D schimbată forma
puerperală Template:D puerperal Template:D introdus masculin
puni Template:D pun Template:D introdus singular
pupăzoi Template:D pupezoi Template:D schimbată forma
pupezele Template:D pupezea Template:D comasat cu diminutivul PUPEZEA, inclus la sensul 2
radiovacanța Template:D scoasă
răs Template:D scoasă
răz Template:D scoasă
reconvențională Template:D reconvențional Template:D introdus masculin
relictă Template:D relict Template:D introdus masculin
remaieză Template:D remaieuză Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
resorcină Template:D rezorcină Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
restei Template:D scoasă
rickettsii Template:D rickettsia Template:D introdus singular
ridicata Template:D scoasă
risling Template:D riesling Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
romanșă Template:D romanș Template:D introdus masculin
rune Template:D rună Template:D introdus singular
s.o.s. Template:D sos Template:D schimbată forma
salică Template:D salic Template:D introdus masculin
samniți Template:D samnit Template:D introdus singular și feminin + valoare adjectivală
sardă Template:D sard Template:D introdus singular și feminin + valoare adjectivală
sarmați Template:D sarmat Template:D introdus singular și feminin + valoare adjectivală
scheting Template:D skating Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
schiaun Template:D scoasă
scorționeră Template:D scorțoneră Template:D schimbată forma, incert dacă nu este o greșeală de culegere. În original DEX'98 intrare între SCORȚIȘOARĂ și SCORȚOS. Ordinea alfabetică sugerează forma SCORȚONERĂ.
sefarzi Template:D sefard Template:D comasat cu def. SEFARD, inclus la sensul 1
seișe Template:D seiș Template:D schimbată forma și genul, menținut ca plural alternativ s.f.
semioclusivă Template:D semiocluzivă Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
semiuncială Template:D semiuncial Template:D introdus masculin + valoare adjectivală
senineață Template:D seninețe Template:D schimbată forma, menținut ca variantă
seter Template:D setter Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
sexapil Template:D sex-appeal Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
simmenthal Template:D simmental Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
singalez Template:D singhalez Template:D schimbată forma
someșana Template:D someșeana Template:D schimbată forma
spadiciflore Template:D spadicifloră Template:D introdus singular
stative Template:D stativă Template:D introdus singular
stră Template:D scoasă
strip-tease Template:D striptease Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat, menținut ca variantă la „scris și”
suin Template:D suină Template:D eliminat masculin
superlong Template:D scoasă
susmenționat Template:D sus-menționat Template:D inclus la SUS sensul 5 - compuse
taboriți Template:D taborit Template:D introdus singular
taclale Template:D tacla Template:D introdus singular
tadjik Template:D tadjic Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
tălpășița Template:D tălpășiță Template:D inclus la TĂLPĂȘIȚĂ sensul 2
tărâcioare Template:D tărâcioară Template:D introdus singular
tătân Template:D tătâne Template:D schimbată forma
teleostean Template:D teleosteean Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
tiliaceu Template:D tiliacee Template:D schimbată forma
tocmăgei Template:D tocmăgel Template:D introdus singular
toharică Template:D toharic Template:D introdus masculin
tologăni Template:D tolocăni Template:D schimbată forma
tontoroi Template:D tontoroiul Template:D schimbată forma, articulat
trahean Template:D traheean Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
trânji Template:D trând Template:D introdus singular
trisfetite Template:D trisfetitele Template:D schimbată forma, articulat
tuaregi Template:D tuareg Template:D introdus singular + feminin
țâțoasă Template:D țâțos Template:D introdus masculin
țircălam Template:D țircălan Template:D schimbată forma
țonțoroi Template:D țonțoroiul Template:D schimbată forma, articulat
varegi Template:D vareg Template:D introdus singular
varoră Template:D var-oră Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
vâlcică Template:D vâlcea Template:D comasat cu def. VÂLCEA - explicație la final
vede Template:D veda Template:D introdus singular
voltamper Template:D volt-amper Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”, varianta devine formă principală
waterbalast Template:D water-balast Template:D schimbată forma, scris cu cratimă, menținut ca variantă la „scris și”
wattoră Template:D watt-oră Template:D schimbată forma, scris cu cratimă, menținut ca variantă la „scris și”
wattsecundă Template:D watt-secundă Template:D schimbată forma, scris cu cratimă, menținut ca variantă la „scris și”
week-end Template:D weekend Template:D schimbată forma, scris fără cratimă - legat, menținut ca variantă la „scris și”
zeie Template:D zee Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
zeppelin Template:D zepelin Template:D schimbată forma, menținut ca variantă la „scris și”
zgrunțur Template:D zgrunț Template:D schimbată forma, menținut ca variantă
zorzoane Template:D zorzon Template:D introdus singular
zuluși Template:D zulus Template:D introdus singular + feminin

Intrări noi în DEX '09

Definition.id Definition.lexicon Explicație
828898 a posteriori
524824,821211 abc
821223 abdominalgie
104,821247 abientin
821254 abiogen
525005 ablație
525007,821276 ablegat
526344,821446 abrudean
526345 abrudeancă
526347,821454 abscizie
821536 abstractizant
821572 acacie
821797 acaustobiolitic
821806 accede
821967 acceptor
821971 accesa
821983 accidență
821985 acciza
821987 accizare
821988 acciză
821996 același
822001 aceratherium
822016 acetilacetic
822019 acetilenic
822023 acetofan
548796,822031 acheuleean
822042 achizitiv
822060 acidifica
822088 aciuat
822097 aclimatizat
822100 acneiform
822259 acomercial
548861 acqua tofana
548862,822299 acquis
822306 acreditant
549446,822319 acrilic
822321 acrimonie
822322 acrimonios
822344 acromatizare
549452,822488 acronim
549471,822503 actant
549472,822505 acth
549473,822507 actinid
549475,822515 actinomicet
822532 activizator
822571 acumulat
822572 acumulativ
549710,822577 acupresură
549721,822591 acutiza
822599 acvacultură
822604 acvanaut
822605 acvanautic
549908,822607 acvaplanare
549909,822608 acvarist
822609 acvaristică
549910,822613 acvatina
822614 acvatinta
550526 ad rem
822783 adaptat
550015,822807 adăugit
822822 adecva
550030,550076 adidas
550086 adjectiva
550129,823026 adjectiviza
550153 adjuvant
550496,823065 adn
550498,823076 adolescentism
823132 adunat
550619,823247 advent
550701,823264 adverbializa
550706,823303 advertising
550721 aeroambulanță
823329 aerobuz
823330 aerocartofilie
823335 aerocosmic
550723,823338 aerodinamicitate
550857,823340 aeroduct
823344 aerofilatelic
823345 aerofilatelie
823348 aerofotografic
823350 aerofotogramă
823354 aerogen
823355 aerogenerator
823357 aeroglisor
823362 aeroion
823363 aeroionizator
823364 aeroionoterapie
823366 aerolog
823367 aerologic
823517 aeroportuar
823525 aerospațial
823533 aerotermă
823538 aerozină
823554 afebril
552910,823577 afidă
1192,552928,823717 afinitate
1196 afirma
1198,823724 afirmativ
1201 afișa
1204,823730 afișier
823732 afixal
1210,823735 aflător
1213,823747 afloriment
553191,823751 aflui
553192,823753 afluire
1223,823762 afreta
1224,823763 afretare
1225,823764 african
1226,823765 africanist
1227,823766 africanistică
1228,823767 africanitate
1229,823768 africanolog
1230,823769 africanologie
553559,823770 africat
553560 afrikaander
1232,823772 afrikaans
1234,823773 afro
553561 afro-american
553562 afro-americancă
1235,823776 afro-asiatic
1236,823777 afrodiziac
1237,823778 afront
1238,823779 afronta
1239,823780 afrontare
1240,823781 afrunta
1241,823782 afruntare
1242,823783 aftă
553682,823784 aftershave
1244,823785 aftoid
1245,823786 aftor
553684,823795 aftos
1247,823798 afuma
823807 afundare
823983 agănăul
1298,823994 agenție
1299 ager
1300,823996 ageri
824067 agoră
824082 agreement
824090 agrementare
824264 agroterasă
824265 agroturism
824432 aida
824433 aide
824434 aide-memoire
824441 airbag
824442 airbus
824492 akkadian
825295 al pari
532228,540016,824494 ala
824512 alan
824708 albaiulian
824709 albaiuliancă
824740 albigens
824741 albigenz
824963 aleatoric
824990 alelopatie
824993 aleman
824994 alemandă
824995 alemanic
825010 alertare
825011 alertat
825040 aleză
825057 algeriancă
825071 algonkin
825090 alice
825251 all right
825253 all segno
825247 allargando
825254 alma mater
825262 alobrog
825283 alomorf
825462 alteritate
826281 alzheimer
826302 amaraj
826306 amarilidacee
826382 ambliostoma
826381 amblipod
826383 amblistomă
826550 americancă
826608 amhar
826758 aminare
826769 aminozahar
827079 anamniotă
827374 angarie
2302,827388 anghină
29806,827389 angină
2303,827390 angiocolită
827412 anglo
827413 anglo-americanism
827523 anglo-normand
827532 angor
827578 anionactiv
827625 anovarie
827633 anseriformă
827765 antapex
827798 antepunere
827799 antepus
827829 antiastmatic
827890 anticoroziv
827892 anticorupție
827899 anticriză
828042 antifading
828050 antifilosofic
828065 antiglonț
828069 antiguan
828098 antimafia
828116 antimonit
828128 antinucleu
828146 antipersonal
828156 antipolio
828180 antiretroviral
828294 antistres
828306 antitero
828307 antiterorist
828447 antiunivers
828466 antologare
828467 antologat
30806,828478 antracen
30807,828479 antrachinonă
30809,828482 antracoteriu
30810,828483 antracoză
30811,828484 antract
2339,828485 antranilic
22734,828488 antren
30814,828489 antrena
22733,828491 antrenant
22735,828492 antrenare
30816,828493 antrenor
30817,828494 antrepozit
751714,828496 antreprenorial
22736,828497 antrepriză
30819,828498 antresol
22737,828499 antret
30820,828500 antretoază
30821,828501 antrețel
30822,828503 antricot
30824,828505 antropo
30575,828506 antropobiologie
30939,828507 antropocentric
30940,828508 antropocentrism
828532 antroponim
828667 aparatcic
828669 apare
828679 aparținere
828709 apendicectomie
828741 aplaudac
828860 apocromat
828861 apocromatic
828877 apolo
828919 apotropaic
828934 apreschi
828951 aprinzătoare
828999 apul
829022 arabizare
829023 arabizat
829026 aracet
525209,829028 aragonez
829036 arameean
554112,829430 argou
829599 arhidiocezan
829600 arhidioceză
829662 arierplan
829811 arn
830114 ascomicetă
830125 ascunzător
830289 asfixiant
830432 aslo
830463 aspersor
830944 atoateștiutor
830980 atotputință
830981 atotștiință
831007 atropism
831047 aubadă
831056 audiofonologie
831058 audiometric
831063 audit
831065 audita
831072 augmentare
831192 auit
831207 aureolare
831220 aurolac
831222 auros
831226 ausländer
831234 australiancă
831238 austro-ungar
831250 autist
831254 autoabrogare
831266 autoamăgi
831443 autocolant
831450 autocopiativ
831451 autocor
831882 autoproclama
831883 autopropulsa
832093 autozom
832101 auzit
832270 aviar
832271 aviasan
832290 avizier
832292 avocado
832325 axiomatizare
832327 axiometru
832334 ayatollah
832337 azbestoză
832345 azer
832349 azilant
832461 azoic
832462 azonal
832472 azotobacterie
832478 azura
832516 babyschi
832517 babyschilift
832518 babysitter
832574 bagajist
832611 balaban
715355,832635 balaoacheș
832762 balaș
832835 balustru
832866 bancomat
832898 banking
832899 banner
832902 bantoid
832925 barată
832954 barej
832979 barjă
833134 basarabean
833135 basarabeancă
833150 baseball
833151 basedow
833152 basedowian
833158 basidiospor
833169 bastarn
833365 bax
833376 bazileu
833377 bazilical
833378 bazilicale
833593 bălăcăreală
833649 bălticea
833661 bălvan
833853 băși
833860 bășină
834034 bâlbâire
834056 bârligat
834087 bbc
834088 bca
834089 bcg
834090 bd
834098 beaujolais
834254 belarus
834267 belgiancă
834268 belgrădean
834269 belgrădeancă
834464 berlinez
834465 bermudă
834472 bernsteinian
834473 bernsteinism
834474 bernsteinist
834484,834485 bestseller
834519 betel
834557 bibil
834718 bicisnicie
834737 bidonville
834750 bifă
834756 bifor
834765 bigband
834779 biker
834947 binedispune
834952 binemeritat
834991 biodiversitate
835122 bioinginerie
835129 bioluminiscent
697074,835132 biomatematic
835142 biomicroscopie
835254 bip
835284 birotică
835296 bisanual
835429 bitter
835471 bla-bla
835507 blăjean
835508 blăjeancă
835564 blister
835573 blocstart
835579 bluejeans
835581 bluff
835719 boaiou
835735 boancă
835737 board
835768 bobsleigh
835798 bodigard
835804 body
835805 body building
835806 bodyguard
835964 boglar
836001 bokmål
836022 bolerou
836029 bolivar
836239 bonsoar
836245 bonus
836247 boogie
836266 bordeaux
836640 bos
836645 boschetar
836824 botoșel
836825 bòtoși
836866 box-office
836867 boy
836873 braca
836907 brain drain
836908 brainstorming
837063 braziliancă
837124 breaza
837163 bric-à-brac
837171 bricola
837172 bricolaj
837293 briefing
837335 britan
837341 brizură
837351 broccoli
837361 broker
838057 brunch
838084 bubonic
838617 buhușean
838618 buhușeancă
838628 buieci
5606,715357,838684 bulibașă
838720 bumbăcariță
838734 buna vestire
838748 bungalow
839161 burtă-verde
839272 burundez
839280 bushel
839290 buș
839427 butona
839475 bypass
839477 byte
839683 cafru
839684 caft
839714 calabrian
563109,839720 calamar
839725 calamita
840045 caledonian
840100 calipso
840104 call-girl
840677,840678 campanian
840699 canadiancă
840821 cangerigen
840878 cannelloni
841017 cantabru
841248 capîntortură
841267 cappuccino
841304 captatio benevolentiae
841323 capverdian
841335 carabinieră
841362 caraib
841370 caransebeșean
841371 caransebeșeancă
841397 carbogazos
841537 card
841711 carib
841729 cariocă
842007 cash
842127 cassone
842136 castilian
842158 cașera
842374 catering
842404 catodoluminiscență
842414 catralion
842433 caudillism
842634 cazanier
688350,842659 căca
842660 căcare
842661 căcat
842667 căciulie
842671 căciur
843382 câmpulungean
843383 câmpulungeancă
540181,843742 cd
843743 cd-player
843744 cd-rom
843745 cd-writer
843927 cecen
844108 ceho-slovac
844106 cehoaică
844213 cenobitism
844238 centrafrican
844401 cepui
844469 cerchist
844660 cernavodean
844662 cernavodeancă
844905 chaldeean
844906 challenge
844907 challenger
567049,844911 charismatic
567052,844913 charismă
844918 chat
844923 checheriță
844925 cheeseburger
844943 chei
844995 chemosorbție
845152 cherry
845361 chilimoț
845372 chilot
845375 chilug
845382 chimiluminiscență
845385 chimio
845386 chimioluminescență
845387 chimioluminiscență
845438 chinologic
845439 chinologie
845574 chioșcar
845586 chips
845592 chirăitură
845778 chițibușerie
845814 chou à la crème
845837 ciao
846195 cimerian
846230 cincisprezecime
846231 cincisutelea
846234 cincizecime
846259 cinerama
846820 cip-cirip
846857 circulabil
847497 claun
847544 clămpuș
847570 clearing
847609 clica
847611 clicăi
847616 clientelism
847777 clip
847916 clonă
847956 clorofilian
847984 clou
847989 clubmen
848326 coccidă
848342 cocker
848343 cocktail
848346 coclete
848515 codă
848519 codănea
848544 codoașcă
848682 coffee-break
848683 cofinanța
848684 cofinanțare
849148 col-roule
848765 colărez
849221 comanș
849713 cominternist
849758 compact-disc
849957 completiv
849960 compleu
850067 comptoar
850315 concatena
850316 concatenare
850351 concertat
850364 concerto grosso
850563 concurențial
850624 condroid
850625 condroidă
850659 conectabil
850736 confetti
850743 confidențialitate
850842 congresmen
851025 constantinat
851114 consultanță
851118 consulting
851224 continuum
851226 contoar
851267 contraceptiv
851268 contracepție
851322 contrainformații
851350 contraperformanță
851360 contraproductiv
851410 contrariant
851432 contrasens
851680 conversie
851702 convivial
851864 copiator
851913 coplată
851962 copywriter
852165 coreeancă
852170 coregență
852305 corhăni
852378 cormoran
852407 cornflakes
852411 cornier
852584 coronografie
852610 coroziv
852611 corozivitate
852638 cortesuri
852803 cosmeticale
852805 cosmetiza
852806 cosmetizare
852855 costoboc
852877 coșcan
853088 cover-girl
853101 cowboy
853125 cracovian
853497 crenvurst
853574 cretan
853606 crevete
853678 crinieră
853679 crinoid
853701 criptocomunist
853717 criptografia
853788 crișean
853790 crișeancă
853806 croasant
853818 crocodilian
853972 cromoterapie
853996 cronofag
854167 crușin
854956 curling
854968 curriculum vitae
854969 curry
854998 curut
855185 cutter
855218 cv
855332 cybercafe
855333 cyberspațiu
855343 daciadă
855501 dakota
855514 dal segno
855512 dalmatică
855540 dan
855541 danaidă
855543 dance
855549 dandy
855706 dayac
855912 ddt
856645 de facto
857039 de jure
857706 de plano
855921 dealer
855966 debleia
855974 debranșa
855975 debranșare
856139 decapitaliza
856142 decapitalizare
856162 decarta
856488 decodor
856489 decofeiniza
856490 decofeinizare
856491 decofeinizat
856524 decomuniza
856627 dedină
856833 deflocula
856834 defloculare
856837 deflui
856838 defluire
856915 deglutițiune
856921 degradabil
856996 dejà-vu
857060 delcou
857137 deluvial
857261 demantela
857296 demi
857306 demipensiune
857307 demisec
857348 democratură
857355 demofobie
857370 demoniza
857394 demotic
857572 denisipa
857573 denisipare
857574 denisipat
857580 denominal
857598 dental
857812 depozant
857887 depresie
857904 deprofesionaliza
857905 deproteiniza
857958 derby
858114 derusifica
858154 descarcera
858155 descarcerare
858501 desfășurător
858569 desfrânat
858605 desktop
858637 desovietiza
858796 destaliniza
858964 deșanț
858965 deșănța
858966 deșănțare
858984 deșertifica
859253 detorsiune
859342 deținere
859345 deus ex machina
859363 devălmășie
859483 devirusa
859484 devirusare
859488 devitaminiza
859518 dezabuzat
859537 dezalcooliza
859538 dezalcoolizare
859546 dezambiguiza
859547 dezambiguizare
859702 dezdăuna
859703 dezdăunare
859704 dezdăunat
859726 dezetatiza
859762 dezideologiza
859959 dezocupa
860162 diasporă
860283 diatonic
860392 digama
860396 digest
860530 diglosie
860531 digraf
860569 dili
860573 diliu
860720 dioxină
860867 dischetă
860929 discos
860932 discount
861081 disfuncțional
861082 disfuncționalitate
861148 disperant
861208 disponibiliza
861211 disponibilizat
861516 dizabilitate
861522 dizarmonie
861548 dj
861549 djiboutian
862025 doisprezecime
862036 dolcissimo
862278 donquijotesc
862279 donquijotism
862288 dopant
862543 dracoaică
862394 drajonare
862605 drăgulică
862623 drâmboia
862806 dressing
862819 drink
862827 drive-in
862987 drugstore
862991 drujbă
863007 dry
863460 dunăreancă
863643 dura mater
863836 duty-free
865812 e-mail
863889 ecg
864051 ecleziastul
864069 ecograf
864078 ecologist
864138 ecumenism
864158 edentație
864173 editorialist
864259 eeg
864354 eficientiza
864355 eficientizare
865006 ejecta
865007 ejectabil
865010 ekg
865016 elamit
865325 electroluminiscență
865497 electronvolt
865836 embol
865884 emirian
865902 emonda
866086 en detail
866080 endecasilabic
866250 eneacord
866262 energofag
866282 enolog
866659 ergonomic
866718 eros
866893 espresso
867003 et cetera
540453,867010 eteria
867306,867309 euro
867315 euroatlantic
867318 eurocent
867324 euroobligațiune
867328 europarlamentar
867368 europeancă
867372 europenizare
867374 eurosceptic
867377 eutanasia
867379 eutanasiere
867384 eutrofic
867626 ex cathedra
867937 exiguu
867951 exit-poll
868549 extraversiune
868563 extroversiune
868656 fagot
868668 fair
868670 falacios
868684 falconiformă
868697 falia
868849 fantasmagorie
869051 fast-food
869237 favelă
869248 fax
869473 fălticenean
869474 fălticeneancă
869750 fâța
869765 fecal
869766 fecaloid
869815 feldwebel
869929 felia
869935 feliere
869997 fenoplast
870520 ficomicetă
870549 fierăstrui
870550 fierăstruire
870551 fierăstruit
870677 fifty-fifty
870824 filarie
871839 filosofa
871840 filosofală
871841 filosofare
871842 filosofic
871843 filosoficește
871844 filosofie
871993 finanțist
872108 firitisire
872170 fișet
872200 fitness
872352 fixing
872595 flatulență
872596 flaușat
872791 flipper
873193 fofârlica
873199 föhn
873261 fondare
873271 fondue
873306 font
873316 foraminifer
873323 forehand
873327 forfait
873366 formata
873367 formatare
873660 fotocopia
873661 fotocopiator
873677 fotodocument
873880 fotoluminiscent
873881 fotoluminiscență
697481,873882 fotomecanic
873893 fotomodel
553410,874140 franciză
553413,874141 francizor
874149 francofonie
874153 franjura
874274 frecționare
874316 freudian
874471 friteuză
874472 friulan
874637 frondeur
874642 frontalier
874712 fucoidă
874714 fucsia
874836 führer
874900 full-time
874963 fundamentalism
874964 fundamentalist
874976 fundiță
875179 fusaiolă
875233 gabrioletă
875235 gabrou
875241 gael
875243 gaelică
875248 gafeuză
875251 gaga
875518 galician
875530 galo
875673 galoromanic
875700 gambian
875811 gamopetal
875833 ganglioplegic
875998 garden-party
876001 garderobă
876057 gaullism
876058 gaullist
544924,876176 gay
876383 găzdoi
877251 geopolitic
877298 gepid
877734 gheabă
878069 gill-box
878160 gips
878274 girofar
878402 glasnost
878561 globaliza
878562 globalizare
878939 gogeamite
878964 golănește
879016 gonidie
879192 graffiti
879445 gravid
879677 grenadian
879723 grill
879733 grind
879804 grisaille
879908 groom
879987 gudronăj
880002 guineean
880003 guineobissauan
880004 guineoecuatorian
880155 gulag
880259 gurist
880352 guyanez
880383 hachiță
880377 hacienda
880384 hacker
880554 haitian
880708 halou
880822 hamit
880824 hamito-semitic
880866 haploid
880897 hard-back
880898 harddisk
880964 hațegancă
881087 hawaiian
881350 hârlăuan
881351 hârlăuancă
881442 hârșovean
881445 hârșoveancă
881496 heavy metal
881608 helvet
881696 helvetic
881829 hemoroid
881845 henry
882020 herculeean
882028 hermă
696572,882181 heterosexual
882199 heterosugestie
882267 hicsos
882464 hidroizolație
697605,882534 hidroponică
882568 high fidelity
882571 high technology
882569 high-life
882570 high-tech
882609 hingheri
882842 hip-hop
882755 hiperbat
882763 hiperboreean
882789 hiperinflație
882792 hipermarket
882846 hipiot
883437 hiv
883461 hochparter
883482 hogeac
883620 holdup
883654 homeless
883698 hopa-mitică
883841 horezean
883842 horezeancă
883975 horror
883998 hotdog
884002 hotline
884016 house
884205 humorean
884206 humoreancă
884274 husos
884275 hușean
884276 hușeancă
865072 iazig
865077 ibero-american
865078 iberoromanic
865098 ice tea
865111 icon
561087,865383 identitar
540549,865417 idiosincrazie
867522 iest
867526 iesta
869336 imineu
13895,676087,869374 impactare
870637 impulsionare
875496 in nuce
877444 in spe
876877 in-quarto
525215,871202 inclasabil
872142 indiancă
872145 indianistică
872464 indo-europenistică
875499 inocenta
876888 inscripționa
876900 insemina
876901 inseminare
877435 insomniac
878331 integralist
878334 integramă
878335 integrant
878343 integrism
878344 integrist
878363 intelighenție
878620 interactiv
878631 intercalar
878648 intercluburi
861378 interglaciațiune
861375 interinstituțional
861374 interioritate
859427 internaut
859421 internet
859298 interoperabilitate
859249 interpretariat
855290 investitor
854650 ipeebolă
854604 ipsilon
854583 iq
850713 isbn
850174 israelian
850168 israelit
850015 istălalt
849361 istroromâncă
849351 italiot
849197,849198 item
849178 iubăreț
848292 iudeospaniol
846221 iuțar
845100 ivrit
843734 izogam
843730 izogeoterm
843198 izometrie
885531 îmbâcsire
885825 împământa
885826 împământare
885996 împleticire
886250 înălbitor
886514 încâinat
886515 încâini
887099 îndosaria
887100 îndosariere
888478 întorsurean
888479 întorsureancă
889094 învești
861636 jackpot
861638 jacuzzi
861701 jasmin
861710 javelizată
861713 jazz
861717 jazz-rock
861714 jazzband
861716 jazzistic
861732 jeans
861733 jeanși
861742 jefuit
861864 jieneasca
861959 joint-venture
861974 joseancă
862138 judoka
553077 juriza
553078 jurizare
849408,861534 kabil
553079 kalașnikov
849426 kappa
849433 kârgâz
849456 kilogram-metru
849470 kilovolt-amper
849474 kinetoterapeut
849476 kinetoterapie
849478 kiribatian
849481 kit
849484 kittsian
849487 knockdaun
849488 knockout
849489 knockouta
849491 koblenzian
849493 kosovar
849498 kuwaitian
862673 ladino
862690 laiv
862705 lambada
862706 lambadă
862708 lambda
862770 landsmal
862867 lapit
553085,862873 laptop
862875 lar
862912 lasitudine
553086,862943 latino
553081 laudatio
863016 laurușcă
553082,863037 layout
863243 lătură
863378 leasing
863384 lebăr
863385 lebărvurst
863696 lesothian
863774 levă
863939 lezmajestate
864202 liechtensteinian
553089,864213 lifting
864235 ligur
538832,539339,553092,864490 link
553095 lista
864617 listare
864699 liude
553097,864705 live
864757 locandier
864846 logie
864877 lohn
553100,864882 loisir
553101,864937 look
553104,864938 looping
864951 lornion
553102,864985 lp
865208 ludotecă
865209 ludovic
865455 lumpen
865528 lusitanian
884447 machieur
884454 macho
884490 macromicetă
884528 mafia
884555 magdalenian
884570 maghrebian
884680 magnetoelectric
553107,884758 maidanez
553110,884890 majoretă
553111,884899 make-up
885011 malaez
885022 malawian
885051 malaysian
885058 maldivian
553113,885198 mall
885200 mallorquin
553114,885210 malpraxis
885333 mancurt
553233,885403 mango
885334 mankurtizare
553236,885488 mantra
885659 marcoman
553266,885701 mariachi
553268 marker
553269 market
553272,885737 marmoreean
885761 marshallez
886113 maseur
886114 maseuză
553449,886127 master
553457 masterand
553460 masterat
553530,886375 matronim
886388 matusalemic
886394 mauritian
886619 mălăieț
886645 mămoșenie
553577,887640 mârlănesc
553576,887655 mârlănește
553574 mârlănie
887844 mecanochimic
887861 medaliere
553544,887879 mediatic
553571 mediatiza
553572 mediatizare
887901 medieșean
887902 medieșeancă
887919 mediteraneean
887933 mega
887934 megabit
887944 megahit
553628 megastar
887976 meglenoromâncă
887985 megohmmetru
887997 mehedințean
887999 mehedințeancă
888027 mehterbaș
888161 melcat
888787 metalingvistic
888903 meteorosensibil
888907 meteosensibil
553635,888974 mexicancă
889001 mezogastru
889100 mezzosoprană
889225 microantologie
553636,889363 microcip
889873 micromicetă
889915 microsomie
553979,890359 mineriadă
890459 minijupistă
554150,890469 minimarket
890490 minivacanță
890492 minnesänger
554151,890496 minolă
890598 mioglobina
890700 miscellanea
890851 mitingist
554337,890911 miu
890917 mixomicetă
890972 mixta
891144 modelier
554343,891149 modelling
891193 modular
891381 molitfă
891420 momițe
891474 mongoloid
891671 monoparental
891688 monopost
891821 mop
891907 morisc
892013 mortadella
892143 moșmoane
892304 motto
892333 mouse
892356 mozzarella
892415 mudejar
892498 muiercea
892509 mujahedin
892544 multicultural
892545 multiculturalism
892546 multiculturalitate
892560 multimedia
892567 multipartid
892568 multipartidism
892569 multipartit
892658 multivitamină
892666 mulțumesc
892678 mumifiat
892682 mumificație
554413,892869 müsli
892979 mușchetar
893027 mutatis mutandis
881257 naftă
881362 namestnic
881395 narativitate
881396 naratologic
881397 naratologie
881644 nauruan
881647 nautiloid
881681 nazareean
881682 nazarinean
881694 năbădaie
881728 năcăfală
881955 născător
882439 necesarian
882625 neconstituțional
882916 neepuizâbil
882922 neeuclidian
883005 negativiza
883006 negativizare
883096 negroid
883100 negruvodean
883101 negruvodeancă
883514 neocomunism
883515 neocomunist
883527 neoecologie
883569 neoliberal
883799 nepus
50100 neumă
884145 neurocibernetic
884325 nevoit
884375 niciun
884377 niciunul
884539 ninja
884545 niobit
884587 nistrean
884636 niu
884801 no-man's-land
525210,884813 nomenclaturist
884845 non-eŭ
560526 non-stop
560525,884855 nonprofit
884877 nord-americancă
884880 nord-coreeancă
560528 nota bene
884983 notăriță
885149 nucleotidă
885191 numărabil
885283 nuneasca
560531,885302 nursing
885307 nutrie
885314 nutriționist
560572 o.k.
836507 oarzan
836550 obertail
836592 obiectiat
837584 obraznicuț
840426 obtuzunghic
840432 obverslune
840486 ochet
840572 ocluziv
841906 ocolitor
846161 oculta
847736 odraslitor
560564,849654 off
560565,849655 off-line
893128 oico
560569,893129 oiconim
893188 oleoduct
893439 om-orchestră
893457 om-sandvici
893347 omanez
553581,893353 ombudsman
560583,893367 omerta
560586,893373 omicron
893566 on-line
893484 onanist
893549 one-man show
893877 optzecist
24998,894159 orgoliu
894308 orșovean
894309 orșoveancă
894462 osmanliu
894771 ovăzcior
894890 oxiton
560872,894897 ozn
560876 pacemaker
860229 pachetiza
860230 pachetizare
560879 pager
860465 palauan
860488 paleoantrop
860770 paletiza
860786 palidor
860815 pallium
560882 pampers
861045 panica
560883 panicos
861075 panopticum
861279 papainog
560886 papamobil
560885 paparazzo
861476 papua
861477 papua-neoguineean
865780 paraguayan
560890,865781 parai
560892,865935 paramedic
865936 paramedical
560893,865946 paranghelie
560894 parapantă
865994 paratiroidectomie
561084,866208 parking
866378 parodontoză
866386 parola
866397 parorexie
866398 parosmie
866400 parotidectomie
561086 parpalac
866422 parteneriat
564071,866756 parti-pris
866774 partizanat
564370 party
867124 paternalism
867264 patiser
867666 păcătoși
867742 păinjin
868267 păstrugă
869113 pedofil
869218 penalty
869410 penny
870447 per pedes
869733 perdant
576667,869839 perestroika
869871 performant
870419 permisiv
870420 permisivitate
871113 pfl
871119 phoenix
871147 picamăr
871286 pickhammer
577148,871320 pictorial
871381 pieptăn
871392 pieptănel
871411 pierrot
871527 piloric
871528 pilorism
871529 pilorită
871530 piloriză
871531 piloroplastie
871550 pinacle
871562 pingpongist
871716 pipeline
576875 piranha
576874 pirata
871994 piscoaie
872234 pitice
872313 pizza
872523 planctontă
576852,872547 planning
872709 plasticizăre
872738 platân
576846,872819 playboy
576668,872820 player
873102 plete
873782 plurilingv
873786 pluripartid
589491 pluripartidism
873788 pluripartit
873830 plutonit
873848 pneumatolit
874418 pointer
874419 pointillism
874420 pointillist
577169,874518 pole-position
874827 polisindet
874999 poliuretanic
875054 pomărit
577388,875397 pop-corn
577389,875567 pop-rock
875405 popicăreasă
875583 populism
875584 populist
577407,875659 portbebe
875875 pospolită
875938 post meridiem
875951 post-post-scriptum
875897 postcomunism
875898 postcomunist
875904 postdecembrist
875906 postelectoral
577415,875930 postgaranție
875939 postmodernism
875940 postmodernist
875971 posttotalitar
875991 poșovaică
875992 poșovoaică
577419,876274 pozeur
876500 prafușor
876317 praporcic
876490 prădui
876673 preaderare
876994 predeterminare
877308 prelecțiune
877474 premonitie
877608 presopunctură
877616 presșpan
877700 preuniversitar
877872 previziona
877874 previzionare
577633,878237 prime-time
878251 primoinfecție
577636 print
577637 printa
878495 pristandaua
878849 procopsire
879072 prognosticare
879073 prognosticat
879127 proiectivttate
879266 promoțional
879268 promovabilitate
577640,879272 prompter
879582 prospecție
879792 proteza
879793 protezare
577729,880049 provider
880212 pseudodipter
577642,880424 pub
880457 pudibond
880489 puerperal
880508 pufulete
577735,880648 pulsiune
880662 pumă
880672 pun
577644,880759 punk
577739 punkist
880778 pupezea
880779 pupezoi
577727 racket
851822 radiotransmisie
851992 ramadan
577760 ranger
577761 rap
577763 rapper
577794 rating
577796 ravioli
852497 rădăuțean
852498 rădăuțeancă
852552 rămuriște
852694 răscrăcăna
852697 răscrăcănat
853165 rău-platnic
853240 răzeșesc
853557 râșnovean
853558 râșnoveancă
854139 recidiva
854449 reconvențional
854451 reconversie
577807 recorder
577811 recordmen
854569 recorela
854570 recorelare
854686 recura
577827 reggae
855632 rehidratare
855646 reinserție
855769 reîncărca
855770 reîncărcabil
855771 reîncărcare
855842 reînvesti
855857 rejuca
855858 rejucare
856077 relict
856140 remaieuză
577831 remember
561475,856229 remix
856230 remixare
856273 renegocia
856274 renegociere
856973 replicare
856702 reprezentativitate
857150 resentimentar
577838,857151 reseta
857190 responsabiliza
857207 restitutio in integrum
857242 retarda
526870,857243 retardat
577942 retrovers
857529 retrovirus
858218 rezidențiat
577945 rh
858328 rickettsia
858534 riesling
858687 rinoceriza
858689 rinocerizare
577952 ro
577953 roaming
858866 roast beef
858870 robace
577959 rocker
577956 roller
859080 romano-catolic
859081 romanș
859092 romașcan
859093 romașcancă
859105 românist
859106 românistică
859195 românofil
859198 românofilie
577845 room-service
859382 roșiorean
859383 roșioreancă
578080 rotring
578194 rovinietă
859605 roznovean
859606 roznoveancă
860075 rună
860169 rusofilie
860195 ruteancă
838435 sagu
838447 saintlucian
838448 sait
838497 salic
838541 salsa
838556 salubru
838582 samariteancă
838591 samizdat
838592 samnit
838773 sandinist
838808 saponiflcare
838847 sard
838852 sardină
838880 sarmat
838887 sarsana
838905 satanist
838931 satulungean
838932 satulungeancă
838951 saudit
838991 săcelean
838992 săceleancă
839074 sănineată
839075 sănioară
839348 sâială
839381 sânnicolean
839382 sânnicoleancă
839393 sârbo-croat
839591 scapăt
839743 scărpinătoăre
839822 scheaun
839826 schelălăială
839998 schivnicesc
839999 schivnici
840027 scintigraf
840242 scorțoneră
840735 sebeșan
840736 sebeșancă
578204 second-hand
840914 secretiza
840915 secretizare
840916 secretomanie
840953 securist
840954 securistic
841142 seiș
585149 self-made-man
981758 semicumpănă
981960 semiocluzivă
841442 semisimfonic
841457 semiuncial
563106 sendviș
841614 seninețe
841666 sepia
841674 septenat
841817 serclaj
841843 serigrafie
841856 seropozitiv
585176 server
841904 servodirecție
585368 seta
842034 setter
585371,842043 sevraj
677038 sex-appeal
842047 sex-club
842050 sex-shop
842051 sex-simbol
552015 sexism
552016 sexist
842057 sextolet
842065 seychellez
842095 sfarâmat
842098 sfarâmătură
842092 sfărăma
842250 sfârtecare
842290 sfic
842503 shimmy
842507 shopping
842510 showbiz
842511 showroom
842552 sida
842577 sierraleonez
843083 simmental
843279 simulatiune
843300 sinăian
843301 sinăiancă
843462 sine die
843483 singhalez
843488 singulare tantum
837526 sistuozitate
843653 sit
549900 site
843679 skate
843680 skateboard
843681 skating
843683 skinhead
843693 slash
843795 slobozean
843796 slobozeancă
843975 smash
844069 snack
844081 snow-board
844257 soccer
844314 sodomiza
844339 soitariu
844541 solilocviu
844556 solomonian
844611 someșeana
844804 sonoluminescență
845023 sotto-voce
845028 soul
845029 sound blaster
845036 sovietiza
845041 spadicifloră
845260 speaker
845262 specialist
845278 spectacol-coupe
845488 spermicid
845687 spleen
845718 sponsor
845719 sponsoriza
845720 sponsorizare
845747 sportsmen
845934 srilankez
845950 stabilopod
845952 stabor
845957 stachetă
846037 staff
846058 stalinism
846059 stalinist
846082 standby
846083 standing
846118 stativă
846320 stâlpnic
846715 sterilet
846743 sticks
525212 storcător
847042 story
847162 stradelă
847471 stresa
847693 stripper
847694 striptease
848810 sub voce
848362 subcontract
848371 subdimensiona
848389 subexpune
848404 subinginer
848573 subra
848576 subracire
848598 subsidiaritate
829831,848607 substantiva
823736,848610 substantivat
848859 sud-africancă
848863 sud-americancă
848871 sud-coreeancă
848875 sudic
849067 suicidar
849069 suină
849254 sulfhidric
553232 summa cum laude
849319 summit
849334 sunetist
849514 supercupă
849552 supermarket
849556 superofertă
525213 superputere
849576 supervedetă
849862 supraputere
850110 suprimare
696605 surfist
850178 surinamez
850201 surmonta
850420 suscitat
836781 șahăr-mahar
836934 șalandă
836946 șalutier
837239 șemiza
837454 șie
837529 șisăire
837530 șișăit
838007 științifico-fantastic
838033 ștoarfă
838129 ștrengărită
838135 șturlubatic
838209 șustăr
836165 t-shirt
830198 taborit
830222 tacla
830234 tadjic
830373 tale quale
561213 taliban
830390 talk-show
830535 tao
830559,830560 tapiser
830563 tapisier
830846 tarot
831167 tălpășiță
831330 tărâcioară
831378 tătâne
831383 tătuc
831386 tătuț
831595 târgumureșean
831596 târgumureșeancă
831609 târnăvean
831610 târnăveancă
831639 târșut
831753 tefal
831952 telemobil
831954 telenovelă
831965 teleosteean
831986 teleshopping
831996 teletext
832379 ter
832456 terminolog
832668 termoconductie
832715 termopan
833022,833025 terțio
833072 tête-à-tête
833280 tie-break
833322 tiliacee
833338 time-out
833342 timing
833524 tiramisù
833728 titraj
833770 tobagoan
833886 tocmăgel
833895 toharic
833900 tokiot
833913 tolocăni
833947 toner
833967 tontoroiul
834113 top-model
833990 topless
833992 toplițean
833993 toplițeancă
834120 topogan
834139 topos
834141 topspin
834177 torpedou
696631 tract
834572 traheean
834588 training
834651 transfăgărășean
834678 transfrontalier
834819 translata
834878 transsexualism
835201 trând
835327 trend
835625 tricotomic
835695 trinidadian
835874 trisfetitele
836162 trustmen
836280 tuareg
836426 tupilare
836485 turchestan
836522 turdean
836523 turdeancă
836682 turnean
836683 turneancă
836752 tuvaluan
836753 tva
829462 țăndurică
829480 țărcălam
829551 țâțos
829566 țep
829928 țing-ling
829963 țircălan
829994 țolincă
829997 țonțoroiul
827708 uau
827710 ubicuu
827932 ulcerogen
19992,828219 umbră
828322 underground
828428 unisex
828606 ups
829103 uslaș
824926 vampirism
825152 var-oră
825120 vardist
825122 vareg
825155 varvă
825160 vască
825165 vascularizatie
825166 vasectomie
825170 vasilicale
825368 văleleu
825369 văleu
825393 văpăia
825543 vătuit
825596 vânjoșie
825734 veda
825845 venezuelean
826074 vexație
826160 victimiza
826172 videocameră
826176 videoclip
672866 viola
826470 vip
827147 volapuk
827188 volt-amper
823142 water-balast
589494 watt-oră
823147 watt-secundă
823150 weekend
823152 weltanschauung
823154 westfalian
823161 windsurfing
821327 yesman
821627 zaporojeancă
821887 zălăuan
821888 zălăuancă
823211 zee
823397 zepelin
823408 zeta
823625 zgrunț
823851 zidareasă
823883 zimnicean
823884 zimniceancă
824341 zorzon
824589 zulu
824594 zulus
824608 zuralie