Main Page

From WikiAlexandrovPaul
Jump to: navigation, search

== Orienteaza-te pe CALITATE ==


Alexandrov Paul , expert tehnic , autorizat de Ministerul Justitiei si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Alexandrov Paul = expert tehnic judiciar in specialitatile: CADASTRU, geodezie, TOPOGRAFIE;

                        Contact: expert.alexandrov.paul@gmail.com
                                WWW.xOK.ro
                                Tel. = 0747704904 (reteaua Orange)
                                Fax = 0330131110

email: expert.alexandrov.paul@gmail.com

== Contact: ==

== Castiga 16 GB spatiu de stocare gratuit: ==


tehnologie IT

{{Wikipedia:Ghid/Introducere}}Atentie!!! - PAGINA IN CONSTRUCTIE !stop abuzurilor

Tipuri de lucrari:

TOPOGRAFIE CADASTRU GEODEZIE CARTOGRAFIE LEGISLATIE ARHITECTURA - URBANISM - AMENAJAREA TERITORIULUI CONSTRUCTII ISTORIE
Masuratori topografice cu statia totala DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A APARTAMENTELOR Masuratori geodezice Transformarea planurilor analogice ( planuri vechi realizate pe suport de hartie) in planuri digitale ( planuri compatibile cu diverse sisteme de coordonate: STEREO 1970, WGS84 etc Legea 18/1991 Plaan urbanistic general - PUG Urmarirea comportarii in timp a constructiilor prin metode topografice Istoria masuratorilor terestre redata cronologc
Masuratori topografice cu ajutorul tehnologiei GPS DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A SPATIILOR COMERCIALE 1-Pagina in constructie CALCULE GRAFICE CU EVALUAREA PRECIZIEI ( calculul de: Suprafete, lungimi, latimi pe planuri vechi analogice) 2-Pagina in constructie Plan urbanistic zonal - PUZ 3-Pagina in constructie 4-Pagina in constructie
Masuratori topografice cu ajutorul nivelei DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A TERENURILOR DIN PERIMETRUL CONSTRUIBIL AL LOCALITATILOR 5-Pagina in constructie Lista trapezelor pe localitati la scarile: 1:25:000, 1:5000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:2.880 6-Pagina in constructie Plan urbanistic de detaliu - PUD 7-Pagina in constructie 8-Pagina in constructie
Masuratori topografice cu aparatura clasica DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A A TERENURILOR AGRICOLE 9-Pagina in constructie 10-Pagina in constructie 11-Pagina in constructie 12-Pagina in constructie 13-Pagina in constructie 14-Pagina in constructie
Masuratori topografice expeditive DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A TERENURILOR CU VEGETATIE FORESTIERA 15-Pagina in constructie 16-Pagina in constructie 17-Pagina in constructie 18-Pagina in constructie 19-Pagina in constructie 20-Pagina in constructie

SERVICII UMANITARE Ajutor !!!!

groapa de nisip
temp 1

temp

test pages

test pages 3

test page tabele

t44